בקוגן פאזל 7


הוראות: במשחק הפאזל של בקוגן עליכם להרכיב את התמונה של בקוגן שנמצאת בצידו הימני של המסך , לשם כך עליכם לגרור בכל פעם חתיכה מן הפאזל ולהתאים אותה לחלקים האחרים עד להשלמת התמונה המלאה של בקוגן