האפרוח הקופץ


הוראות:
לחצו על כפתור ה-PLAY שנמצא בתחתית מסך המשחק בצד ימין, לאחר מכן לחצו על כפתור ה-PLAY GAME שנמצא בצידו השמאלי של מסך המשחק לאחר מכן לחצו על כפתור ה-SKIP בכדי להתחיל במשחק.
עליכם לעזור לאפרוח הקטן ליצור את הצורה המתאימה על העלים בלי לעבור על אותו הקו פעמיים חישבו טוב כיצד תיצרו את הצורה המתאימה שמבקשים מכם בלי לחזור על אותו הקו פעמיים.
בכל פעם שתסיימו שלב לחצו על כפתור ה- NEXT STAGE בכדי לעבור לשלב הבא בכל שלב שאתם נמצאים תוכלו להתחיל מההתחלה אם אתם לא מצליחים על ידי לחיצה על כפתור ה- RESET שנמצא בתחתית מסך המשחק למטה.