הכומר והשטן


הוראות: לחצו על הכפתור ה-PLAY שנמצא בצידו הימני של מסך המשחק לאחר מכן תועברו אל מסך המשחק עליכם להעביר את הכמרים והשטנים בסירה אל צידו בשני של הנהר בכל פעם 2 בלי שיריבו בינהם עליכם ללחוץ על הדמויות בעזרת העכבר ולהושיב אותם בסירה לאחר מכן ללחוץ על כפתור ה-GO שנמצא למעלה. לאחר שהעברתם אותם לצד השני אתם צריכים לחזור חזרה ולאסוף עוד 2 עד שכולם יהיו בצידו השני של הנהר זכרו ! אסור שיהיו שני שטנים וכומר אחד אחרת תיפסלו במשחק חשבו היטב כיצד תוכלו לבצע את המשימה הקשה.