חפש את הדג


הוראות: לחצו על כפתור ה-PLAY שנמצא בתחתית מסך המשחק בצד ימין לאחר מכן לחצו שוב על כפתור ה-PLAY שנמצא במרכז מסך המשחק במשחק זה ישחו דגים רבים במהירות עליכם ללחוץ על כמה שיותר דגים מאותו הסוג בכדי שתוכלו לסיים את המשחק. ברשותכם זמן קצוב לביצוע המשימה.