כובש השטחים


הוראות:
לחצו על כפתור ה-PLAY שנמצא בתחתית מסך המשחק בצד ימין, לאחר מכן לחצו על כפתור ה-NEXT שנמצא בתחתית המסך ושוב על NEXT לאחר מכן לחצו על –PLAY לאחר מכן תועברו אל מסך המשחק , במשחק זה שלבים רבים עליכם לכבוש שטחים אך עליכם להיזהר שלא תיתפסו , אם נתפסתם נפסלתם ברשותכם 3 ניסיונות פסילה בלבד , עליכם להשתמש בחיצים שבמקלדת בכדי לנוע ממקום למקום.
בכל שלב שתסיימו בהצלחה עליכם ללחוץ על כפתור ה- CONTINUE שנמצא בצידו הימני של מסך המשחק.